OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vedenie a členská základňa PZ

Zdieľať stránku

Vedenie PZ:                                                       

Predseda PZ: Ing. František Petro                                               

Podpredseda PZ: MUDr. Peter Matuška                                                   

Tajomník PZ: Mgr. Martin Ištván                                                   

Poľovnícky hospodár PZ: Ing. Ján Jacko       

Finančný hospodár PZ: Ing. Ľubomír Majerník

Strelecký referent PZ: Mgr. Jaroslav Štefan

Kynologický referent PZ: Ján Tomko

 

Dozorná rada PZ:

Predseda DR: Mgr. Rastislav Štefan 

Člen DR: Ing. Peter Matyšák

 

Členská základňa PZ:

Ing. František Ciko, Ing. Miroslav Diheneščik, Václav Hodina, Martin Hodina, Milan Ičo, Mgr. Soňa Jacková, Ing. Alexander Iván, Roland Mésaroš, Ľubomír Petro, Ing. Dušan Popjak, Ladislav Rak, Lukáš Šimko, František Šipoš, Ondrej Tomko, MUDr. Dušan Wolletz, Daniel Luckanič, Alena Vejačková, Ján  Meško, Ladislav Peko, Ján Kačuriak,

 

Čakatelia PZ:

Rudolf  Dudič, JUDr. Jaroslav Chlebovič, Matej  Jacko, MUDr. Igor Kováč, Andrej Mrazko, Marián Cigler, Peter Lukáč, Ing. František Dvorový, Ján Brňák, Mgr. Michal Vasilčák, Mgr. Michal Puškár.

 

 

 


aktualizované: 30.04.2024 11:34:42