OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ODSTREL 2024/2025

Pridelený odstrel zveri 2024/2025

Podľa pokynu poľovníckeho hospodára je naďalej v platnosti, že pri ulovení akejkoľvek zveri je strelec povinný odstrel nahlásiť, značku s vylomením dátumu položiť na hlavu, urobiť fotografiu a následne túto značku založiť na nohu zveri predpísaným spôsobom a odfografovať. Fotografie je potrebné doručiť poľovníckemu hospodárovi (MMS, VIBER a pod.).

Každého čakateľa PZ a hosťa PZ, je povinný na poľovačku zapísať člen PZ Slanská dolina do príslušnej knihy návštev poľovného revíru.

 

JELENIA ZVER:

Jeleň I. v. tr.: R. Dudič, M. Diheneščik, A. Mrázko, I. Kováč.

Jeleň II. a III. v. tr.:  D. Luckanič, J. Chlebovič, L. Šimko, M. Jacko, R. Mésaroš, J. Kačuriak ,V. Hodina, 2 ks disponibilné výboru.

Jeleň. IV. v. tr.: L. Rak, D. Wolletz.

Jelenice - 65ks: Všetci členovia a čakatelia PZ Slanská dolina. O zvyšných jeleniciach (26 ks) rozhodne výbor PZ, prípadne poľovnícky hospodár.

Jelenčatá - 16ks: F. Petro, P. Matuška, Ľ. Majerník, J. Štefan, J. Tomko, A. Vejačková, Ľ. Petro, M. Hodina, L. Šimko, I. Kováč, M. Ičo, J. Kačuriák, J. Chlebovič, L. Rak, R. Mesaroš, A. Iván. O zvyšných jelenčatách (9 ks) rozhodne výbor PZ, prípadne poľovnícky hospodár.

 

SRNČIA ZVER:

Srnec I. v. tr. - 7ks: Ľ. Petro, R. Mésaroš, D. Wolletz, M. Hodina, A. Iván, A. Mrázko, R. Dudič.

Srnec II. v. tr. - 8ks: L. Šimko, M. Dihedeščik, J. Kačuriak, I. Kováč, J. Tomko, L. Peko, A. Vejačková, J. Štefan.

Srnec III. v. tr. - 8ks: F. Petro, L. Rak, P. Matuška, R. Štefan, S. Jacková, P. Matyšák, I. Kováč, 1 ks disp. výboru.

Srny - 8ks: J. Brňák, R. Dudič, F. Dvorový, V. Hodina, M. Ištván, Ľ. Majerník, M. Puškár, R. Štefan, M. Vasilčák, A. Iván, Ľ. Petro, A. Vejačková, L. Šimko, R. Dudič, L. Peko, M. Ičo, F. Petro, O. Tomko, D. Luckanič, M. Diheneščik, J. Kačuriak, P. Matuška, M. Puškár.

Srnčatá - 8ks: J. Tomko, D. Popjak, J. Chlebovič, M. Jacko, F, Šipoš, P. Matyšák, J. Jacko, J. Kačuriak, S. Jacková, P. Matuška.

 

DIVIAČIA ZVER: Všetci členovia a čakatelia PZ Slanská dolina bez ohľadu na pohlavie a vek.

 

 

 

 

aktualizované: 30.04.2024 11:34:42